1.1 Organisatie

1.1 Organisatie

De zorggroep maakt afspraken met de zorgverzekeraar over de financiering van de DBC. De aanvraag voor financiering wordt onderbouwd met een minutenschema. Op dit moment (zomer 2012) zijn er grote verschillen tussen zorgverzekeraars in de vergoeding voor de DBC CVRM: van primaire en secundaire preventie tot alleen secundaire preventie inclusief behandeling van hartvaatziekten. Men dient zich te realiseren, dat een DBC inclusief behandeling van hartvaatziekten, meer onderzekerheden qua tijdsinvestering kent en zich uitstrekt over meerder NHG/zorgstandaarden. Als handleiding voor de berekening van de DBC prijs is in dit protocol  het rekenmodel ketenzorg CVRM (link naar I.a.) van de adviesgroep ketenzorg opgenomen.

Voordat een huisartspraktijk start met het DBC CVRM is het belangrijk het implementatietraject te doorlopen. Een (kader)huisarts en de CVRM verpleegkundige kunnen dit traject begeleiden.
Als de huisartspraktijk alle stappen met goed gevolg doorlopen heeft kan hij meedoen aan de DBC CVRM. In onderstaande tabel wordt een voorbeeld van de onderdelen van een implementatietrajectgegeven. Per stap kan de zorggroep een werkwijzer met handleiding schrijven.        

Stappenplan

Checklist   implementatieplan

Voldaan

Stap   1

Overzicht   maken van de patiënten die binnen CVRM zorg vallen

 

Stap   2

Dossieronderzoek

 

Stap   3

Praktische   werkafspraken en afspraken over diagnostiek en behandeling maken op basis van   het zorgprogramma CVRM

 

Stap   4

Opstellen   taakverdeling en protocol met daarin de taken voor huisarts/POH/doktersassistente

 

Stap   5

Inrichten   en plannen gestructureerd overleg huisarts met betrokken hulpverleners van   het CVRM spreekuur

 

Stap   6

Oproep,   bewaking- en controle systeem inrichten

 

Stap   7

Inrichten   HIS risicoprofiel en declaratieprofiel CVRM aan de hand van het   registratieprotocol

 

Stap   8

Opstellen   uniforme verwijzing naar andere zorgverleners

 

Stap   9

Nascholen   en instrueren betrokken zorgverleners volgens curriculum

 

Extractieprotocol
Aan de hand van het extractieprotocol wordt een lijst gegenereerd. De huisartspraktijk kan ervoor kiezen dit zelf te doen of te laten doen door de zorggroep of een ander extern bureau (bijv. meetpunt kwaliteit). De meeste zorggroepen hebben hier een advies over.  Deze lijst wordt gebruikt om de werkelijke praktijkpopulatie (prevalentie CVRM patiënten van de eigen praktijk) in beeld te brengen en om, op basis van deze werkelijke praktijkpopulatie, de benodigde capaciteit voor de toekomst te berekenen. Dit zal in het hoofdstuk inclusie (link naar 1.2) verder uitgewerkt worden.

Dossieronderzoek
Aan de hand van de werkwijzer dossieronderzoek (link naar 1.2) verricht de huisartspraktijk zelf het dossieronderzoek. De huisartspraktijk kan ervoor kiezen zich wel of niet te laten ondersteunen door de CVRM verpleegkundige van de zorggroep.

Werkplan CVRM opstellen
De huisartspraktijk legt  in praktische werkafspraken afspraken  over de diagnostiek en behandeling vast. Ook worden de taakverdeling, tijdsindeling en protocol met daarin de taken voor de huisarts, POH en doktersassistente vastgelegd. Wie doet wat, wanneer en hoe lang. Ook is het belangrijk, dat hierin de facilitaire mogelijkheden uitgewerkt worden,zoals beschikbare ruimte en aanwezigheid gekalibreerde/geijkte meetinstrumenten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de NHG praktijkwijzer (verschijnt najaar 2012) of het  boek protocollaire CVRM zorg van de NHG dat momenteel in ontwikkeling is.

Spreekuur CVRM uitvoeren
Het CVRM spreekuur wordt volgens het zorgprogramma, met het ingerichte HIS en het werkplan uitgevoerd. Zie ook NHG Praktijkwijzer CVRM (verschijnt najaar 2012) of het nog te verschijnen protocollaire boek CVRM zorg van de NHG hierover.

Oproep-  bewaking- en controlesysteem inrichten
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te stellen.
Mogelijke opties:

 • Bestaande oproep- bewaking- en controlesystemen die al in gebruik zijn voor de andere ketens (DM/COPD).
 • Follow up via de mogelijkheden in het HIS.
 • Oproepen voor jaarcontrole in geboortemaand.
 • Middels een kaartenbak.
 • Een gedigitaliseerd bestand.
 • Controle van het bestand aan de hand van de declaratiebestanden.
 • Het oproepsysteem van een laboratorium (CVRM dienst).
 • Controle van de medicatie (de apotheek kan hier mogelijk ook een rol bij spelen).

Inrichten HIS risicoprofiel en declaratieprofiel CVRM
Aan de hand van de door de zorggroep gemaakte registratieprotocol wordt in de huisartspraktijk de gegevens in het HIS geregistreerd.  Zie de onderstaande tabel op basis van de NHG labcode-tabel als voorbeeld.

Tabel  minimale indicatorenset

Omschrijving

Labcode

No.

Standaardinvoer

Systolische   RR

RRSY_KA

1744

mmHg

Diastolische   RR

RRDI_KA

1740

mmHg

Polsritme

POLR

2102

1 =   regulair

2 =   irregulair

Polsfrequentie

POLS

1875

x/min.

Hart   en vaatziekte naaste familie <65 jaar

HVZF

2131

1 =   nee

2 =   ja

3 =   onduidelijk

Diabetes   naaste familie

DMFM

1648

1 =   nee

2 =   ja

3 =   onduidelijk

Roken

ROOK_AQ

1739

1 =   ja

2 =   voorheen

3 =   nooit

Advies   stoppen met roken

ADMI_AQ

1814

 

Alcohol   gebruik

ALCO_PQ

1591

EH/dag

Beweging

LIBW_AQ

1705

1 =   volgens norm gezond

2 =   meer dan ADL

3 =   ADL

4 =   minder dan ADL

5 =   onduidelijk

Advies   lichaamsbeweging

ADLB_LQ

1816

 

Advies   gezonde voeding gegeven

ADVD_AQ

2137

 

Gewicht

GEW

357

Kg

Lengte

LNGP

560

M

Quetelet   Index (BMI)

QUET_AO

1272

kg/m2

Buikomvang

OMVA_DH

1872

cm

Nuchter   bloedglucose

GLUC_B_NU

372

Mmol/l

Cholesterol   totaal

CHOL

192

Mmol/l

HDL-cholesterol

HDL

446

Mmol/l

LDL-cholesterol

LDL_B

542

Mmol/l

Chol/HDL-chol   ratio

CHHD

181

 

Triglyceriden

TRIG

1377

Mmol/l

Alb/micro   urine

ALBK

40

 

Kreatinine

KREA_B

523

Micromol/l

MDRD

KREM

1919

ml/min/1,73

Cockroft

KREA_O

1918

ml/min

Griepvaccinatie

R44

 

 

Hoofdbehandelaar   CVRM

CVHB_KZ

 

1=Huisarts,   2=specialist, 3=overig/onbekend

Risico   HVZ volgens CVRM richtlijn

RHVZ_KQ

 

1=   0-10% groen

2=   11-20% geel

3=   ≥20% rood

4=   kan niet berekend worden

Declaratie en facturatie
Aan de hand van de door de zorggroep vastgestelde handleiding per HIS kan DBC gedeclareerd worden. De zorggroep kan de huisarts daarbij waar nodig ondersteunen en  inrichten van de verwerking van de declaraties inclusief de consulten.

Aandachtspunten:

 • Handleidingen maken per HIS voor CVRM (Zorggroep).
 • ICT declaratie specialist zorggroep (verpleegkundige) bezoekt de praktijk en toetst samen met de POH de handleiding. (zorggroep met HA)
 • Declaratiebestand wordt uitgedraaid
 • Bestand wordt naar Zorggroep verstuurd
 • Zorggroep administratie verwerkt bestand
 • Zorggroep administratie maakt interne handleiding aangepast aan declaratie met consulten.

 

 

 

© 2019 Steunpunt KOEL