8. Financiën

GGZ in de huisartsenpraktijk
In 2007 is de beleidsregel voor de POH GGZ vastgesteld door de NZa. De belangrijkste elementen zijn:

  • POH GGZ salaris (70%)

  • Infrastructurele voorzieningen (10%)

  • Managementtijd (20%)

Achter de elementen staat aangegeven wat de landelijke aanbeveling is qua verdeelsleutel. Managementtijd omvat zowel de casuïstiekbespreking tussen huisarts en POH GGZ als de ontwikkeling van een visie op GGZ in de praktijk.

De LHV heeft een rekenmodel POH GGZ waarmee u, naast het inzichtelijk maken van de kosten, inkomsten en resultaten, kunt berekenen wat de declarabele productie van de POH GGZ moet zijn om die kostendekkend in te kunnen schakelen.

In het geval van specifieke wensen van een huisartsenpraktijk met betrekking tot opleiding, methoden/technieken en vaardigheden, die niet direct tot de functionele eisen van een POH GGZ behoren, zal overleg gevoerd worden over de te maken kosten en declaratie daarvan door de instelling en de betreffende huisartsenpraktijk.

© 2021 Samergo