6.4. Bij acute psychische problemen

De huisarts zorgt in voorkomende gevallen voor de eerste opvang van acute psychische problematiek en beslist dan welke nadere diagnostiek en behandeling noodzakelijk zijn, rekening houdend met de context en mogelijke gevaar voor de patiënt zelf dan wel voor zijn omgeving. Indien nodig maakt de huisarts gebruik van de GGZ instanties/crisisdienst. Protocol acute zorg zoals dat in het CZ regio is afgesproken kan men vinden op www.eerstelijnsprotocllen.nl . Binnen het VGZ gebied kan men dit nog ontwikkelen. 

© 2021 Samergo