6.3. Overname patiënten SGGZ

Door de specialistische GGZ (SGGZ) worden patiënten die zijn uitbehandeld voor begeleiding en/of nazorg verwezen naar de Basis GGZ: huisartsenpraktijk of Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Het is wenselijk om met de GGZ instellingen  afspraken te maken over hoe deze patiënten op een zorgvuldige wijze en met de benodigde gegevens over te dragen. Doel is om de werkwijze bij de overdracht vanuit de SGGZ voor patiënten en zorgverleners duidelijk omschreven te hebben. In het werkdocument staat informatie over dit proces van ontslag en overdracht, zowel wat betreft logistiek als berichtgeving en de consultatiemogelijkheden bij (nieuwe) problemen. Dit document kan als onderlegger fungeren voor uw organisatie om deze vast te leggen met elkaar. Zie hiervoor: Overdracht hoofdbehandelaarschap stabiele pt door SGGZ – HA.

© 2021 Samergo