6.2. POH GGZ - POH S bij somatische aandoeningen

Soma en psyche behoren per definitie tot het domein van de huisartsgeneeskunde. Er zijn drie groepen patiënten waarbij psychische stoornissen gepaard kunnen gaan met lichamelijke klachten en andersom.

  • Patiënten met een chronische ziekte

  • Patiënten met kanker

  • Ouderen met somatische en psychische aandoeningen

Hoewel nog niet gebruikelijk kan samenwerking tussen POH GGZ, POH-s en huisarts bij deze patiëntengroepen een kwaliteitsverbetering opleveren. Een eventuele taak c.q. samenwerking met de poh-s zal sterk samenhangen met de achtergrond (psychologie, SPV, maatschappelijk werk met GGZ ervaring) van de POH GGZ.

© 2021 Samergo