5.3. Informatie uitwisseling

In de KOEL regio is het de bedoeling dat partijen tot afspraken komen betreffende verwijzing en informatie uitwisseling.  Wanneer partijen dit aangaan kunnen zij hiervoor het document: Afspraken verwijzing en informatie-uitwisseling  als onderlegger gebruiken

© 2021 Samergo