4.2. Individueel behandelplan

Landelijk ziet men in de gezondheidszorg de introductie van het individueel behandelplan. Doel hiervan is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie en wensen van de cliënt. Advies in deze handreiking is om voor iedere patiënt een individueel behandelplan op te stellen en vast te leggen in het HIS. Het individueel behandelplan heeft de volgende doelen:

  • De afspraken en het behandeldoel zijn duidelijk vastgelegd;

  • De verschillende behandelaars worden geïnformeerd over de stappen die zijn gezet;

  • De zorg is meer patiëntgericht waardoor de therapietrouw toeneemt;

  • Het werken met een individueel behandelplan nodigt de patiënt uit tot meedenken, vragen stellen en rapporteren.

De voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een goede relatie tussen behandelaar en patiënt en daarnaast goede communicatie tussen huisarts en POH GGZ en eventuele andere behandelaars. Zowel patiënt als behandelaar(s) moeten overeenstemming hebben over de diagnose en welke behandeling ingezet gaat worden. In de praktijk kunnen huisarts en POH GGZ niet op elk moment met elkaar afstemmen, daarom moeten de diagnose, het onderzoek en het behandelplan helder in het HIS beschreven staan. Meer informatie over hoe episodegericht geregistreerd kan worden met behulp van SOEP-systeem en ICPC-codering: registratie in het HIS door POH-GGZ. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de POH GGZ toegang heeft tot het HIS.

© 2021 Samergo