3.3. Verwijshulp

In samenwerking met verschillende partijen zijn verwijsafspraken en een Verwijshulp GGZ bij klachten en/of (vermoeden van) een stoornis ontwikkeld. De verwijshulp kan gebruikt worden door huisartsen en POH GGZ als hulpmiddel voor verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. In de verwijshulp wordt verwezen naar een overzicht DSM IV Diagnosegroepen.

© 2021 Samergo