2. GGZ in de huisartsenpraktijk

Stand van zaken
In het in 2014 ingevoerde GGZ stelsel worden, naast de nulde lijn, drie echelons onderscheiden: huisartsenzorg (samen met de poh-ggz), generalistische basis GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). De toelichting op deze echelons kunt u teruglezen in o.a. het Standpunt GGZ in de huisartsenpraktijk.

GGZ in de huisartsenpraktijk
De combinatie huisarts en POH GGZ in de huisartsenpraktijk is inmiddels niet meer weg te denken. Ook de vraag is toegenomen, deels doordat de drempel lager is en geen verlies van eigen risico is en er minder taboe op rust.

© 2021 Samergo