1. Definitie GGZ en terugblik

Definitie Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg
GGZ in de huisartsenzorg is de zorg voor patiënten met psychische, psychosociale en psychiatrische problematiek als onderdeel van integrale generalistische huisartsenzorg.

Terugblik
In de jaren negentig heeft de huisartsengeneeskunde zich vooral op somatische zorg gericht. Psychiatrische stoornissen en psychosociale problematiek werden tot het domein van de GGZ instellingen gerekend. Echter, de huisarts kreeg ook toen al veel patiënten met GGZ gerelateerde problematiek op het spreekuur. De verwijsmogelijkheden waren beperkt en daarbij hadden de GGZ instellingen bij zowel de huisartsen als bij een meerderheid van de patiënten een slechte naam. Op initiatief van wijlen minister Borst werd het consultatieproject opgestart. Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) deden vanuit hun GGZ instelling (Bavo-Europoort (later Parnassia Bavogroep) en Yulius) wekelijks een aantal uren spreekuur op de huisartsenpraktijk. Dit project was een groot succes; in de regio hadden veel van de huisartsenpraktijken een SPV’er die laagdrempelige hulp bood. Hiermee werd het consultatieproject structurele zorg in de huisartsenpraktijk, geleverd door de specialistische GGZ instellingen. De patiënt die de SPV’er op het spreekuur kreeg had soms lichte problematiek, er werden echter nog altijd specialistische tarieven in rekening gebracht. De oplossing van deze te dure zorg werd gezocht in de POH GGZ onder regie van de huisarts.

© 2021 Samergo