5. Bloedsuikerverlagende medicatie

Indien een van de bloedglucoseverlagende middelen (metformine, sulfonylureumderivaat, insuline) op bezwaren (bijwerkingen, contra-indicaties) stuit, dan dienen eerst de andere twee genoemde middelen uit het stappenplan te worden ingezet.

Blijven er daarna desondanks dwingende redenen bestaan om een van de overige middelen voor te schrijven dan kan keuze bepaald worden door:

  • de mate van HbA1c-daling
  • het risico op hypoglykemieen,
  • eventuele gewichtstoename,
  • veiligheid op langere termijn
  • kostenaspect

© 2018 Steunpunt KOEL