9.4. Verwijzing van overige zorgverleners naar huisarts

De internist verwijst de patient van de 2e lijn naar de 1e lijn. De diabetesverpleegkundige kan hierbij een ondersteunende taak hebben: signalering en contact met praktijkondersteuner en /of huisarts.

Voorwaarden zijn hiervoor:

  1. Huisarts is geïnformeerd.
  2. Praktijkondersteuner en/of diabetesverpleegkundige werkzaam in de huisartsenpraktijk is geïnformeerd.
  3. De terugverwijsbrief is in de praktijk voordat patiënt voor de 1e maal teruggezien wordt in de 1e lijn.

© 2019 Steunpunt KOEL