9.1. Verwijzing naar dietetiek

Vaste verwijsmomenten naar diëtetiek

  1. Nieuwe diagnose diabetes type 2
  2. Indicatie insulinetherapie

 Met verwijzing naar bijlage 5 in de NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015, zijn de verwijscriteria naar een diëtist als volgt:

  • Ontregelde diabetes type 2
  • Overgewicht (>BMI 25), obesitas (>BMI 30) en morbide obesitas (>BMI 35)
  • Afwijkend vetspectrum
  • Hypertensie
  • Albuminurie
  • Gastroparese
  • Nierinsufficiëntie, eGFR < 60 mmol

 

© 2019 Steunpunt KOEL