7.2. Behandeling dyslipidaemie

Bij vrijwel ieder patiënt met diabetes mellitus type 2 is een statine geïndiceerd.

Eventueel geen statine:

 • vrouw, niet rokend, < 40 jaar
 • man, niet rokend, < 50 jaar

EN  

 • diabetesduur < 10 jr.
 • goede glycaemische instelling (HbA1c < 7% = 53 mmol/l))
 • geen albuminurie

Behandeling:
Leefstijl adviezen
Medicamenteuze therapie

 • simvastatine of pravastatine 1dd 40 mg
 • als streefwaarden niet gehaald worden:
  • atorvastatine (40 mg)
  • rosuvastatine (10-20 mg)
  • cholesterolresorptieremmer (ezetrol 10 mg) toevoegen.

bij triglyceriden > 4,0: verwijzen naar internist.

Controle:

 • Na start van de behandeling na 6 weken controle van het nuchter lipidenspectrum: totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden en de leverenzymen.
 • Jaarlijks controle nuchter lipidenspectrum ter informatie van therapietrouw en effectiviteit.

Bij de instelling is de LDL-cholesterolwaarde de belangrijkste parameter.

Streefwaarden:       

 • LDL-cholesterol         < 2,5 mmol/l
 • Totaal cholesterol      < 4,5 mmol/l
 • Triglyceriden              < 2.0 mmol/l
 • HDL-cholesterol         > 0,9 mmol/l

Verwijsafspaak:

 

© 2019 Steunpunt KOEL