6.6.4. Diabetes en Ramadan

De  moslimgelovige eet niet tussen zonsopgang en zonsondergang. In principe hebben insulinegebruikende diabetespatiënten dispensatie, toch zullen er moslimgelovigen zijn die zich houden aan deze voorgeschreven vasten. De kans op hypo- en hyperglycemische ontregeling is verhoogd, dus frequent controleren van glucosespiegel is noodzaak.

Adviezen:

  • 1dd (middel)langwerkend insuline: regime continueren. Wanneer in de ochtend hypo’s optreden eventueel de insuline dosering met 1/3 verminderen.
  • 2dd mix-insuline: het probleem is het ontbreken van de middagmaaltijd. ’s Morgens alleen het snel-/kortwerkende deel van de mix spuiten. De bloedglucose overdag frequent controleren. De avonddosering kan intact blijven.
  • 4dd regime: het principe is ’niet eten is niet spuiten’. De snel-/kortwerkende wordt na zonsopgang weggelaten, zo mogelijk wordt de kortwerkende insuline ’s ochtends vervangen door snelwerkende insuline. Controleer vaak (vooral nuchter, voor de avondmaaltijd en voor het slapen). Bij uitbundig eten na zonsondergang kan zonodig extra bij gespoten worden.

Raadpleeg de website van het Slotervaart ziekenhuis voor informatie over de betekenis van de Ramadan voor moslims, wie verplicht is om te vasten, wie een definitieve of een tijdelijke dispensatie hebben van het vasten, begeleiding tijdens en na de Ramadan en aanpassingsschema’s.over diabetes en de Ramadan:

http://www.slotervaartziekenhuis.nl/Portals/19/diabetes-en-ramadan%20brochure2015_1.pdf

http://www.slotervaartziekenhuis.nl/Portals/19/diabetes-en-ramadan%20medicatiekaart2015.pdf

http://www.slotervaartziekenhuis.nl/Portals/19/SLZ9689%20Ramadan.pdf

© 2019 Steunpunt KOEL