3.6. Bijzondere situaties

Stress en ziekte

 • Door lichamelijke en psychische stress worden stresshormonen aangemaakt: hierdoor kan de bloedglucosewaarde stijgen en kan het nodig zijn om (tijdelijk) meer tabletten en/of insuline te gebruiken.
 •  Bij koorts reageren de lichaamscellen minder goed op insuline en is extra inname van vocht (water, thee, bouillon) van belang. In principe de tabletten en/of insuline blijven gebruiken, ook al wordt er niet of nauwelijks gegeten. Controleer frequent de bloedglucosewaarde.
 •  Bij regelmatig optredende hypo’s de tabletten en/of insuline verminderen of stoppen in overleg met de huisarts.
 • Bij braken, diarree en/of ernstige ontregeling van de diabetes de huisarts bellen.
 • Advies: preventief griepprik.

Alcohol

 • Na het drinken van alcohol kan de bloedglucosewaarde dalen. Dit effect kan tot 12 uur na het gebruik van alcohol
 • optreden.

Advies: drink voor of tijdens een maaltijd

Bij gebruik alcohol buiten de maaltijden om: adviseer gelijkertijd ook inname van koolhydraten

 • Dagelijks zijn maximaal 2 alcoholische consumpties toegestaan.                                      
 •  Richtlijn: vrouwen 1xdd en mannen 2xdd maar niet iedere dag..

Reizen en vakantie

 • Reisdocument voor grens en/ of paspoortcontrole.
 • Douaneverklaring bij insulinegebruik
 • Voldoende medicatie mee  plus medicijnpaspoort
 • Meetapparatuur, voldoende strips en lancetten, naalden.
 • Alle medicatie in de handbagage bij vliegreizen, zo nodig glucagon mee.
 • Bij lange reizen zorgen voor eten en dextro
 • Informatie over medicatie bij tijdverschil
 • Uitleg wat te doen bij mogelijke ontregeling door reizen, ander eten enz.
 • Bij reizen naar de warmte zonder mogelijkheid tot koeling info geven over koelsystemen
 • Bij reizen naar de kou en/of grote hoogte info geven, hoe materialen goed te houden

Feestje, uit eten

 • Problemen met overslaan/ anders eten tijdens feestjes
 • Invloed alcohol en drugs op diabetes
 • Anders omgaan met medicatie bij uitslapen en laat naar bed gaan
 • Bespreek consequenties en wees duidelijk in de te nemen maatregelen.

Ramadan, hadj

 • Mensen met diabetes hoeven niet mee te doen aan de ramadan en/of hadj, maar hebben wel vaak de wens om deel te nemen.
 • In overleg met de hoofdbehandelaar al dan niet toestemming geven voor deelname aan Ramadan of Hadj
 • Medicatie beleid voor deze periode aan te passen aan veranderend dagritme en veranderd voedingspatroon
 • Aandacht voor het suikerfeest.
 • Bespreken van de gevolgen voor de regulatie.

Sport en activiteit

 • Door lichamelijke inspanning verbetert de bloedglucoseregulatie, vermindert de hoeveelheid vet in het bloed en daalt

de bloeddruk.

 • Algemeen advies: minimaal een half uur per dag matige lichamelijke inspanning extra, minimaal 5 dagen per week, bijv. stevig lopen, fietsen, tuinieren
 •  Bij ongewenste gewichtstoename of bij overgewicht geldt één uur matige lichamelijke inspanning per dag.
 • Regulatie:

Meet de bloedglucosewaarden vlak voor en na activiteiten/sport. Begin de inspanning niet met een te lage bloedglucosewaarde (< 5 mmol/l), maar ook niet met te hoog( >15mmol/l).

 • Zo nodig  advies voor aanpassen van het insulineschema bij FIT

(super)kortwerkende insuline voor de hoofdmaaltijden:

Voorafgaand aan de extra inspanning de dosis (super)kortwerkende insuline verlagen met een derde tot de

helft.

 • En op basis van de gemeten bloedglucosewaarden advies verder aanpassen
 • Zonodig per uur extra beweging25 gKh. extra eten / drinken.
 • Tot 24 uur na activiteiten / sport kan nog steeds verlaging van de waarden optreden als gevolg van de beweging

Mondhygiene

 • Goede mondverzorging en regelmatige tandartscontrole.
 • Tandvleesontsteking kan de oorzaak zijn van een forse ontregeling.
 • Adviseer patiënt om de tandarts op hoogte stellen van diabetes.
 • Adviseer het plaatsen van implantaten alleen te laten doen bij een goede instelling

Lidmaatschap patiënten-vereniging

 • Adviseer de patiënten allemaal lid te worden van de DVN.
 • De DVN biedt veel ondersteuning in educatie en biedt hulp bij administratieve problemen. (Rijbewijs, verzekeringen)
 • De DVN draagt veel bij aan onderzoeken en de3 verbetering van de behandeling van mensen met diabetes

Sexualiteit

 • Informeer bij alle patiënten, zowel man als vrouw,  naar eventuele sexuele problemen.
 • Patiënten zijn vaak opgelucht als zij hierover kunnen spreken
 • Verwijs bij problemen naar de huisarts

 

Rijbewijs

 • Bij de aanvraag voor een rijbewijs moet een “eigen verklaring”worden ingevuld. Deze is te verkrijgen bij de gemeente
 • Zie voor actuele informatie de CBR-website:
 • http://rijbewijs.cbr.nl/pdf/Diabetes%20mellitus%20en%20het%20rijbewijs.pdf,  of vraag info bij de DVN.
 • Vaak is een extra keuring door de oogarts verplicht.
 • Mensen met een groot rijbewijs, piloten, kapiteins, machinisten kunnen problemen hebben met het verlengen van hun rij/vaar/vliegbewijs indien ze een behandeling hebben met medicatie die eventueel hypoglycaemieen kan veroorzaken

 

Verzekering

 • Bij een autoverzekering is melding niet verplicht, maar wordt aanbevolen. Informeer bij uw verzekeraar.
 • Het verkrijgen van een levensverzekering kan problemen geven. Info bij de DVN

© 2019 Steunpunt KOEL