3.4. Module 4: de controlepatiënt met insuline

Jaarcontrole

Bespreken streefwaarden, in combinatie met persoonlijk behandeldoel/individueel zorgplan
Leefstijlfactoren, medicatietrouw
Herhaling hypo/hyper
Spuitinstructie, controle spuitplaatsen
Aandacht voor spuittechniek, injectiemateriaal
Voetcontrole en voetverzorgingsadviezen

Driemaandelijkse controle 1

Huisarts
Leefstijl

Driemaandelijkse controle 2

Zelfzorg t.a.v. gebit, voeten, ev. roken.
Controle spuitplaatsen

Driemaandelijkse controle 3

Bij zelfcontrole herhaling instructie. 
Bepreken hoe de beweeggroep wordt ervaren (evaluatie door fysiotherapeut gemaakt).

Leefstijlfactoren:
Voeding
Beweging
Roken
Alcohol
Stress

© 2019 Steunpunt KOEL