3.3. Module 3: instellen op insuline

Educatie insulinetherapie

De volgende educatie komt aan de orde in de voorbereidingsfase:

Educatieonderwerpen die samenhangen met insulinetherapie:

 • uitleg over de indicatie voor insulinetherapie
 • uitleg over het stappenplan
 • verwachtingen van patiënt: angst om te prikken, angst voor hypo's etc.
 • ziekte-inzicht
 • gewichtstoename bij insulinetherapie
 • het belang van aanleren van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor injectie
 • het belang van controle van aangeleerde vaardigheden;
 • het belang van vaste controlemomenten;
 • het inpassen van insulinetherapie in het dagelijks leven (leef- en werksituatie)
 • psychosociale aspecten
 • Insulinetherapie en rijbewijs link naar bijlage CBR

Aandachtspunten voor educatie bij zelfcontrole:

 • het belang van zelfcontrole, dagcurve en registratie
 • normaal-/streefwaarden
 • invloeden van voeding, beweging, alcohol, stress, ziekte en medicatie
 • wanneer betreft het incidentele bepalingen (bijzondere situaties)
 • wat te doen bij afwijkende waarden
 • extra aandacht voor hypo-, hyperglycaemie (oplossingen, oorzaken, preventie)
 • eventueel glucageninstructie en voorschrift

 

1e consult

Indicatie insulinetherapie
Weerstanden
Belang zelfcontrole
Start zelfcontrole

2e consult

Werking insuline
Uitleg materialen,bespreken diverse mogelijkheden,  inpassing in dagelijks leefpatroon van patiënt

3e consult

Bespreken keuze therapie
Spuitinstructie
Herhaling hypo/hyper

4e consult

Start insuline

Consult 5,6,7,

Telefonisch consult t.b.v. instelling

8e consult

Herhaling spuitinstructie
Hypo/hyperglycaemie
Welbevinden

Consult 8,9,10

Telefonisch consult t.b.v. instelling

Consult 11

Terug naar controlefase

© 2019 Steunpunt KOEL