3.2. Module 2: de controlepatiënt met orale antidiabetica/dieet

 

Jaarcontrole

Bespreken streefwaarden in samenhang met individueel zorgplan.
Leefstijlfactoren, therapietrouw
Herhaling hypo/hyper (alleen bij SU-derivaten)
Voetcontrole
Navragen fundusscopie/oogarts

Driemaandelijkse controle 1

Consult huisarts met aandacht voor leefstijlfactoren.

Driemaandelijkse controle 2

Zelfzorg t.a.v. gebit, voeten, evt. roken.

Driemaandelijkse controle 3

Bij zelfcontrole herhaling instructie.
Bepreken hoe de beweeggroep wordt ervaren (evaluatie door fysiotherapeut gemaakt).

 

Leefstijlfactoren:
Voeding
Beweging
Roken
Alcohol
Stress


© 2019 Steunpunt KOEL