3.1. Module 1: de nieuwe diabetespatiënt

 

Na diagnosestelling

POH

1e consult

Uitleg ziektebeeld, symptomen en streefwaarden

Uitleg afhankelijk van kennis

2e consult

Bespreken risicofactoren en leefstijlinterventie (beweging,  roken, gewichtsbeperking)

Uitleg doel behandeling: hyperglycaemie, hypertensie, dyslipidaemie

3e consult

Hypo- en hyperglycaemie, verschijnselen en behandeling.

Externe factoren:stress, beweging, ziekte, voeding

4e consult

Mogelijke chronische complicaties:

macrovasculair: HVZ, vaatlijden

microvasculair: neuropathie, nefropathie, retinopathie, diabetische voet, sexualiteit

5e consult

Belang van voetcontrole en voetverzorgingsadviezen

6e consult

Vaststellen individueel zorgplan, mogelijkheid zelfcontrole bespreken,deelname beweeggroep en mogelijke deelname aan groepseducatie bespreken

Ev. 7e consult

Zelfcontrole uitleggen

Ev. 8e consult

Bespreken dagcurve en invloed voeding, beweging, stress

 

Bij instelling op orale antidiabetica

Metformine

Bespreken werking, bijwerking, belang regelmatige inname

SU derivaten

Bespreken werking, bijwerking, herhaling hypo-informatie

 

Pioglitazon

 

Bespreken werking, bijwerking, belang regelmatige inname

Cave: vochtretentie

DPP- 4 remmers

Bespreken werking, bijwerking, belang regelmatige inname


© 2019 Steunpunt KOEL