3. Educatieprotocol

Doelstelling
Het protocol educatie bij diabetes mellitus type 2 biedt een raamwerk voor de educatie aan personen met diabetes mellitus type 2 en is bedoeld om de voorlichting en begeleiding door huisartsen, diabetesverpleegkundigen,praktijkondersteuners,diëtisten,fysiotherapeuten en andere zorgverleners uit de keten op elkaar af te stemmen.

Modules
Het protocol is opgebouwd aan de hand van de modules uit de functionele bekostiging 

  • Module 1: De nieuw gediagnosticeerde patiënt
  • Module 2: De controles van patiënten met orale anti-diabetica/dieet
  • Module 3: Instellen op insuline
  • Module 4: De controle van de patiënt met insuline
  • Module 5: Op indicatie extra consultatie

Individuele benadering

Mensen met diabetes mellitus type 2 hebben na het stellen van de diagnose in eerste instantie behoefte aan informatie over de aandoening, de gevolgen van de aandoening en de risico’s van bijkomende problemen. Hierbij gelden enkele belangrijke principes;

  • Prioritering: de belangrijkste onderwerpen eerst;
  • Fasering: duidelijke volgorde en herhalen van de boodschap;
  • Dosering: niet alles tegelijk, oppassen voor ‘overload’.

Naast kennis is gedragsverandering noodzakelijk, educatie is hierbij essentieel.

Bij de bespreking van onderwerpen wordt aangesloten bij de individuele behoeften, mogelijkheden en gewoonten van de patiënt.

Het is van belang om blijvend te controleren of de aangeboden informatie door de patiënt is begrepen. Indien dit niet het geval is dient de informatie, eventueel op een andere wijze, te worden herhaald. Afhankelijk van de vraag kan er dieper op bepaalde onderwerpen worden ingegaan. Schriftelijk informatieverstrekking is zinvol als ondersteuning van de mondelinge voorlichting.

© 2021 Steunpunt KOEL