2.6. Stap 4b: viermaal daags insuline (basaal-bolusschema)

Met name bij onregelmatige leefstijl, of persisterende ontregeling bij tweemaal daags insuline regime.

Bij overgang van tweemaal daags naar viermaal daags regime geldt volgende vuistregel:
Neem 80% van de totale dagdosis van het twee maal daags schema tot een maximum van 80E. Verdeel deze in 4 delen:

 • 40% één maal daags in de vorm van langwerkend insuline
 • 20% drie maal daags in de vorm van kort/snelwerkend insuline
 • Pas op voor hypoglycaemie bij overzetten: gebruik eventueel nog minder eenheden dan het schema hierboven zegt
 • Dagcurves twee maal per week middels een postprandiale curve
 • Verhoog zo nodig de insulinedosering op geleide van de glucosewaarden; maximaal 2 maal per week. Let op: de dosering van maar 1 insuline per week wijzigen.
 • Pas eerst de avonddosering langwerkend insuline aan:

  - bij nuchtere glucose 8-10 mmol/l verhoog met 2E
  - bij nuchtere glucose > 10 mmol/l verhoog met 2-4E

Pas dan de dagdoseringen snelwerkend insuline aan:

 • - bij postprandiale glucose > 10 mmol/l verhoog met 2E, eventueel 4E

  Streefwaarden: preprandiaal      4-8   mmol/l

                        postprandiaal    4-9   mmol/l

                        voor het slapen  8-10 mmol/l

   


© 2019 Steunpunt KOEL