10.2.1. Hypo- en hyperglykaemie bij kwetsbare ouderen

Hypoglykemie:

  • verminderd contra-regulatiesysteem, waardoor een hypoglykemie  een ernstiger beloop kan hebben.
  • gevolgen van een hypoglykemie graad 3 kunnen ernstiger zijn bijvoorbeeld door het breken van een heup.
  • een vertraagd herstel na verbetering van de bloedglucosewaarden
  • de periode van verminderd bewustzijn kan lang (tot zelfs meer dan 24 uur) voortduren en er kunnen tijdelijk of blijvend neurologische uitvalsverschijnselen optreden. Dit kan ertoe leiden dat een hypoglykemie zich presenteert als een beeld gelijkend op een CVA.

 

 

Voor het herkennen van hypo- en hyperglykemie bij kwetsbare ouderen is het belangrijk dat zorgverleners zich ervan bewust zijn dat deze klachten bij kwetsbare ouderen zich anders kunnen manifesteren.

 

 

Hypoglykaemie

 

Hyperglykaemie

Duizelingen, incontinentie

 

 

Verwardheid of desoriëntatie

 

Wazig zien, visuele stoornissen

Slechte concentratie en coördinatie

 

Gewichtsverlies

Slaperigheid

Uitdroging

 

Algehele zwakte, licht gevoel in hoofd

 

Lusteloosheid,   vermoeidheid

Transpireren, bleek zien

Infecties, slechte

wondgenezing

Cognitieve beperking.

 

Acute cognitieve veranderingen zoals   verwardheid, toenemende dementieverschijnselen

Veranderd, agressief gedrag

 

 

Veranderde persoonlijkheid en stemming

(apathie of depressie)

 

 

Vallen, onvastheid

 

Vallen

Hallucinaties

 

Functieverlies

Myocardinfarct

 

Verslechterende incontinentie

Toevallen, insulten

 

 

Beroerte, neurologische uitval lijkend   op een CVA bijvoorbeeld een hemibeeld

 

Beroerte

Coma, overlijden

Niet-ketotisch hyperosmolair coma   diabeticum

 

 

© 2021 Samergo