1.5.4. Specifieke voetproblemen

Definitie ‘diabetische voet’

Een verscheidenheid van voetafwijkingen, die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macroangiopathie, „limited joint mobility‟ en gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus.  

Definitie ‘diabetisch voetulcus ’

Een bij een diabetespatiënt ontstaan huiddefect  (incl. huidnecrose en gangreen) onder de enkel, ongeacht de bestaansduur van de wond. 

De huid wordt erg kwetsbaar en gaat sneller kapot bij mensen die geen mechanische stress voelen (sensibele neuropathie) of wanneer er sprake is van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), waardoor de huid onvoldoende doorbloed wordt.  

Bij een persoon met diabetes mellitus met een geconstateerd verlies van het beschermende gevoel is het schoenadvies, naast algemene voorlichting over voetproblemen bij diabetes en voetverzorging, de beste maatregel ter voorkoming van het kapot gaan van de huid. Controle door de medisch pedicure, pedicure met diabetes certificaat, of podotherapeut die de voet screent op risicofactoren heeft dan ook de hoogste prioriteit na het constateren van verlies van het gevoel.

Diabetische voet met ulcus

De huisarts behandelt uitsluitend een niet plantair gelegen oppervlakkig, neuropathisch ulcus zonder tekenen van perifeer vaatlijden. Bij aanwezigheid van beperkte cellulitis zonder systemische tekenen, schrijft de huisarts een antibioticum voor. Na 48 uur vindt herbeoordeling plaats. Bij een niet binnen twee weken genezend ulcus verwijst de huisarts bij voorkeur naar een voetenteam . Behandeling van de patiënt door de internist vindt bij voorkeur plaats in samenspraak met het voetenteam van het ziekenhuis.

© 2019 Steunpunt KOEL