1.3.2.b. Doseerschema's

Richtlijn zelfstandig aanpassen van insulinedoseringen door diabetesverpleegkundige en praktijkondersteuner.

Voordat deze handeling door de diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner wordt uitgevoerd dient het proces van taakdelegatie zoals omschreven in paragraaf 12 gevolgd te zijn.

Eenmaal daags insulineregime

Eenmaal daags insulineregime 4-preprandiale dagcurve

streefwaarden

nuchtere bloedglucose 4-8 mmol/l

 

pas de avonddosering aan:

 

 

nuchter bloedglucose > 10 mmol/l

verhoog avonddosering met 2-4 E

 

nuchter bloedglucose > 7-10 mmol/l

verhoog avonddosering met 2 E

 

nuchter bloedglucose 4,5-8 mmol/l

geen aanpassing

 

nuchtere bloedglucose < 4,5 mmol/l

verlaag avonddosering met 4 E 

Wanneer de nuchter bloedglucose < 15 mmol/l is en de totale insulinedosedring < 20 E, hoogt men voorzichtig op met 2 E.

Tweemaal daags insulineregime

Humane mix-insuline (4-punts preprandiale dagcurve)

streefwaarden

preprandiaal     4-7   mmol/l

voor het slapen 8-10 mmol/l

pas eerst de avonddosering aan:

 

 

nuchter bloedglucose > 10 mmol/l

verhoog avonddosering met 2-4 E

 

nuchter bloedglucose > 7-10 mmol/l

verhoog avonddosering met 2 E

 

nuchter bloedglucose tussen 4,5-8 mmol/l

geen aanpassing

 

nuchter bloedglucose < 4,5 mmol/l

verlaag avonddosering met 4 E

pas daarna zo nodig de ochtenddosering aan:

 

 

voor middag- en/of voor avondeten > 7 mmol/l

verhoog ochtenddosering met 2-4 E

 

voor middag- en/of voor avondeten 4,5-8 mmol/l

geen aanpassing

 

voor middag- en/of voor avondeten < 4,5 mmol/l

verlaag ochtenddosering met 4 E

Met analoge mix-insuline (4-punts postprandiale dagcurve)

streefwaarden

nuchter : 4-8 mmol/l

postprandiaal: 7-9 mmol/l

pas eerst de avonddosering aan:

 

 

nuchter bloedglucose >10 mmol/l

verhoog avonddosering met 2-4 E

 

nuchter bloedglucose tussen 7-10 mmol/l

verhoog avonddosering met 2 E

 

nuchter bloedglucose tussen 4,5-8 mmol/l

geen aanpassing

 

nuchter bloedglucose < 4,5 mmol/l

verlaag avonddosering met 4 E

pas daarna zo nodig de ochtenddosering aan:

 

 

na middag- en/of voor avondeten > 9 mmol/l

verhoog ochtend- en/of avonddosering met 2-4 E

 

 

voor middag- en/of voor avondeten 4,5-8 mmol/l

geen aanpassing

 

 

voor middag- en/of voor avondeten < 4,5 mmol/l

verlaag avonddosering met 4 E

 Viermaal daags basaal-bolusregime

Basaal-bolusregime 4dd met kortwerkende humane insuline (4-punts preprandiale curve)

streefwaarden

preprandiaal 4-7 mmol/l

Voor het slapen 8-10 mmol/l

pas eerst de dosering (middel) langwerkende insuline aan:

 

 

nuchter bloedglucose > 10 mmol/l

verhoog de dosering (middel) langwerkende insuline met 2-4 E

 

nuchter bloedglucose > 7-10 mmol/l

verhoog de dosering (middel) langwerkende insuline met 2 E

 

 

nuchter bloedglucose 4,5-8 mmol/l

geen aanpassing

 

 

nuchter bloedglucose <4,5  mmol/l

verlaag dosering langwerkend met 4 E

pas daarna eventueel de dosering humane kortwerkende insuline rond de maaltijden aan:

 

 

bloedglucosewaarde voor middagmaaltijd, voor avondmaaltijd of voor slapen verhoogd

verhoog dosering kortwerkende insuline bij voorgaande maaltijd met 2-4 E

 

 

bloedglucosewaarde voor middagmaaltijd, voor avondmaaltijd of voor slapen verhoogd

verlaag dosering kortwerkende insuline bij voorgaande maaltijd met 2-4 E

Basaalbolusregime 4dd met snelwerkende insuline-analoog (4-punts postprandiale curve)

streefwaarden

nuchter : 4-8 mmol/l

postprandiaal: 7-9 mmol/l

pas eerst de dosering (middel)langwerkende insuline aan:

 

 

nuchter bloedglucose >10 mmol/l

verhoog de dosering (middel) langwerkende insuline met 2-4 E

 

nuchter bloedglucose > 7-10 mmol/l

verhoog de dosering (middel) langwerkende insuline met 2 E

 

 

nuchter bloedglucose 4,5-8 mmol/l

geen aanpassing

 

 

nuchter bloedglucose < 4,5 mmol/l

verlaag dosering langwerkend met 4 E

pas daarna eventueel de dosering snelwerkend insuline-analoog rond de maaltijden aan:

 

 

na hoofdmaaltijd > 9 mmol/l

verhoog dosering snelwerkende insuline-analoog direct voor of tijdens de betreffende maaltijd met 2-4 E

 

 

bloedglucosewaarde na middagmaaltijd, voor avondmaaltijd of voor slapen verlaagd

verlaag dosering snelwerkend insuline-analoog bij voorgaande maaltijd met 2-4 E

 

© 2019 Steunpunt KOEL