1.3.2. Instelfase

De fase waarin de patiënt daadwerkelijk start met de insulinebehandeling.

Toetsing van de educatie uit de voorbereidingsfase.

 • De patiënt maakt twee 7-puntsdagcurves.
 • Start aan het begin van de week en spreek af aan wie en wanneer de curves doorgegeven worden en wanneer de patiënt teruggebeld zal worden.
 • Vraag bij het bespreken van de curves naar:
  • tijdstip metingen
  • plaats van de bloedafname
  • spuitplaatsen
  • spuittijden
  • hypo/hyper
  • wanneer laatste aanpassing
  • stress/ziekte
  • zware lichamelijke activiteit
  • voeding
  • medicijnen

© 2019 Steunpunt KOEL