1.3.1.g. Penspuitinstructie

Vrijwel alle subcutane insuline-injecties worden gegeven met een insulinepen, deze zijn er als duurzame vaste pen en als wegwerppen. De keuze van het penspuitsysteem wordt bepaald door: gebruikersgemak, eventuele handicaps van de patiënt, keuze insulinesoort, voorkeur patiënt, voorkeur hulpverlener.

Beschikbare pensystemen kunt u vinden op: www.diabetes2.nl/apparatuur.

Insuline moet subcutaan worden toegediend.

 

Voor instructie spuittechniek link bijlage F.

EADV richtlijn: 'Het toedienen van insuline met de insulinepen'
Aandachtspunten zijn:

 • Insuline moet subcutaan worden toegediend
 • Kort/snelwerkend in de buik, middellang/langwerkend in de benen
 • Binnen injectiegebied roteren
 • Indien injectie pijnlijk terugkoppelen naar praktijkondersteuner/DVK, educatie
 • Insulinepen en bijbehorende materialen zijn voor strikt individueel gebruik
 • Injecteer in een schone droge huid die onbeschadigd is
 • Desinfectie is niet nodig
 • Aangebroken insulineverpakking bewaren op kamertemperatuur
 • Insulinevoorraad bewaren in koelkast (NB insuline mag nooit bevriezen à onwerkzaam)
 • Bij troebele insulines (met protamine) eerst zwenken 10x
 • Bij dosis > 40E de dosis opsplitsen
 • Pennaalden eenmalig gebruiken, na gebruik in naaldcontainer

© 2019 Steunpunt KOEL