1.3.1.e. Zelfcontrole

Doel zelfcontrole:

Door middel van zelfcontrole kan het volgende worden bereikt:

 • Het inzicht in het bloedglucoseverloop verhogen
 • Het kan de zelfstandigheid verhogen
 • Het kan de motivatie verhogen
 • Het maakt ambulante instelling op insuline mogelijk
 • Biedt de mogelijkheid tot zelfregulatie
 • (Dreigende) hypo’s en hypers kunnen sneller onderkend worden
 • Vergroten van het inzicht van de patiënt in het verloop en de aard van het ziektebeeld

Uitvoeren van zelfcontrole: zie bijlage F.c. (EADV richtlijn zelfcontrole).

Aandachtspunten voor educatie bij zelfcontrole:

 • Het belang van zelfcontrole, dagcurve en registratie
 • Normaal-/streefwaarden
 • Invloeden van voeding, beweging, alcohol, stress, ziekte en medicatie
 • Wanneer betreft het incidentele bepalingen (bijzondere situaties)
 • Wat te doen bij afwijkende waarden
 • Extra aandacht voor hypo-, hyperglycaemie (oplossingen, oorzaken, preventie)
 • Regelmatige ijking van glucosemeter

Zie ook de samenvattingskaart zelfcontrole in bijlage F.d.

Techniek zelfcontrole:

Geef de patiënt de juiste techniek van zelfcontrole:

 • Handen wassen met zeep en warm water
 • Goed afdrogen
 • Evt. stuwen door de hand naar beneden te laten hangen en masseren vanuit de handpalm
 • Teststrip plaatsen in de meter
 • Stel de prikpen in op de laagst noodzakelijke prikdiepte (deze pen is alleen voor persoonlijk gebruik en de naald is bestemd voor 1 maal prikken)
 • Prik aan de zijkant van vinger, niet in de top
 • Breng voldoende bloed aan op de teststrip
 • Glucosewaarde aflezen
 • Noteer de bloedglucosewaarde
 • Gooi strip weg en het lancetje in een apart bakje zodat anderen zich er niet aan kunnen prikken
 • Reinig de meter regelmatig
 • Meest ideaal is een meting op kamertemperatuur

 Praktische tips:

 • Bij bloedafname een prikapparaat gebruiken dat instelbaar is op verschillende standen.
 • Patiënt instrueren de laagst noodzakelijkste prikdiepte in te stellen.
 • Prikapparaat is alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Voorkeur voor een professioneel prikapparaat (wegwerpnaalden) waarbij met dezelfde naald maar 1x geprikt kan worden.
 • Voor prikken handen wassen en goed afdrogen.
 • Na prikken de eerste druppel gebruiken voor zelfcontrole, indien niet de mogelijkheid aanwezig van handen wassen, dan de 2e druppel.
 • Prikken aan de zijkant van de vingertop.
 • Niet knijpen en/of stuwen.

© 2019 Steunpunt KOEL