1.3. Instellen op insuline

Bij het implementeren van het protocol in de huisartsenpraktijk wordt bepaald wat de tijdsduur en de inhoud is van de consulten zoals uitgevoerd worden door de huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Dit wordt vastgelegd in praktijkprotocol werkafspraken diabetes mellitus type 2.

De tijdsduur van de consulten wordt bepaald door het contract wat de zorggroep heeft afgesloten met de zorgverzekeraar over de functionele bekostiging van de diabeteszorg. De huisarts voert de consulten uit van de indicatiestelling en de eerste kleine controle na de instelfase. In de instelfase is er voortdurend overleg tussen huisarts en POH/DVK.

 

© 2019 Steunpunt KOEL