1.2.3. Voetonderzoek

Bij alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten onderzocht worden, door een daartoe geschoolde zorgverlener.  Voor de follow-up wordt geadviseerd gebruik te maken volgens de gemodificeerde Simm‟s classificatie. Dit is een risicostratificatie en geen diagnostische classificatie.

In de eerste lijn is het vaststellen van de Simm‟s classificatie tijdens de jaarcontrole de verantwoordelijkheid van de huisarts. Het vaststellen van de Simm‟s classificatie begint met het afnemen van een gedegen anamnese, het screenen op risicofactoren met kennis van de problematiek van de diabetische voet

De Simm‟s classificatie vraagt om de volgende testen: 

1. Vaststellen van de protectieve (beschermende) sensibiliteit (PS) met behulp van het     Semmes-Weinstein Monofilament van 10 gram. 

2. Vaststellen van mogelijk perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

a. Palpeer a. dorsalis pedis en a. tibialis posterior. Bij goed voelbare pulsaties van één van deze twee arteriën  is er geen sprake van PAV

b. Bij het ontbreken van palpabele pulsaties wordt geluisterd met een eenvoudige hand Doppler naar de pulsaties:  tri- of bifasische tonen à geen sprake van PAV,  monofasische tonen mogelijk PAV ànader onderzoek vereist: meten van de enkel-arm index (EAI) en/of ander vaatonderzoek.  

3. Vaststellen van verhoogde druk op de huid van de voet door:

a. Inspectie van huid- en nagels op drukplekken (eelt, hyperemie of roodheid).

b. Inspectie en/of palpatie van onregelmatigheden op de huid om eeltvorming of andere huidafwijkingen vast te stellen, die kunnen leiden tot een verhoogd risico op het kapot gaan van de huid, zoals een droge huid.

c. Het vaststellen van limited joint mobility (LJM = beperkte gewrichtsbeweeglijkheid). Er zijn aanwijzingen dat LJM gepaard gaat met een verhoogd risico op een voetulcus. Waarschijnlijk is de verminderde beweeglijkheid van de volgende gewrichten van belang: dorsaalflexie van het bovenste spronggewricht, inversie en eversie van het onderste spronggewricht en dorsaalflexie van metatarsophalangeale gewrichten.

De Simm‟s classificatie wordt vastgesteld in de huisartsenpraktijk in de eerste lijn tijdens de jaarlijkse voetcontrole. Aldaar wordt tevens het zorgprofiel vastgesteld. Dit zorgprofiel beschrijft welke zorg nodig is ter preventie van diabetische voetulcera.  

In het geval van een Simm‟s 0 classificatie zal educatie volledig in de huisartsenpraktijk kunnen plaatsvinden, inclusief voorlichting over goede voetzorg en adequaat schoeisel. Vanaf een Simm‟s 1 classificatie valt de diabetes patiënt in zorgprofiel 1 t/m 3, zolang er geen sprake is van een (actief) ulcus.  

Welke zorgprofielen bij welke Simm’s classificatie horen, zie diagram in link hieronder.

http://www.provoet.nl/websites/provoet2013/docs/DOC081214-08122014111443.pdf

 

© 2019 Steunpunt KOEL