1.1.8.c. Corrigeren cardiovasculair risicoprofiel

Bij elke patiënt dient het cardiovasculaire risicoprofiel (CVRP) vastgesteld te worden uitgaande van de criteria in de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement. Hiervoor dient een CVRP aangemaakt te zijn voor de patiënt en jaarlijks geactualiseerd te worden. De huisarts stelt op basis hiervan samen met de patiënt een behandelplan op. Het behandelplan bevat de volgende onderdelen:

  • Behandelen hypertensie (zie 7.1)
  • Stoppen met roken (zie 4.3)
  • Bestrijden van overgewicht, bij BMI boven de 25, verwijzing naar diëtist (zie 4.1)
  • Stimuleren van lichaamsbeweging (zie 4.5)
  • Behandelen van te hoge bloedglucosewaarden
  • Behandelen van dyslipidemie (zie 7.2)
  • Nierprotectie (zie 7.3)

De huisarts schakelt de diëtist en diabetesverpleegkundige in voor ondersteuning en educatie. De internist wordt ingeschakeld volgens het verwijsprotocol (zie 9.2).

© 2019 Steunpunt KOEL