1.1.4. Risico-inventarisatie

Consult huisarts 20 minuten.

Als de diagnose is vastgesteld, voert de huisarts een risico-inventarisatie uit.
Hierbij wordt gekeken naar microvasculaire complicaties en risico op hart- en vaatziekten. Deze risico-inventarisatie wordt vastgelegd in het KIS of HIS.


ICPC-codering:
Ken ICPC codering T90.02 (Diabetes mellitus type 2) toe.
NB. Datum diagnose

Ruiteren in HIS:
DM2
Behandeling 1e of 2e lijn

Het actuele risicoprofiel wordt als volgt vastgesteld.

Anamnese:
Welbevinden
Klachten en symptomen
Inventarisatie in het medisch dossier van cardiovasculaire pathologie: myocardinfarct, angina pectoris,

hartfalen, CVA, TIA en Claudicatio intermittens.

 

Familieanamnese: hart- en vaatziekten bij ouders, broers of zussen voor het 65e levensjaar

 

Leefstijl: roken, mate van lichamelijke activiteit, voedingsgewoonten waaronder alcoholgebruik.

 

Lichamelijk onderzoek:

  • BMI.
  • Bloeddruk.

 

Laboratoriumbepalingen:

  • HbA1c
  • Nuchterlipidenspectrum:totaal cholesterol,HDL-cholesterol, LDL-cholesterol,ratio totaal cholesterol/HDL-cholesterol,triglyceriden
  • Creatinine: terschatting van de glomerulaire filtratiesnelheid eGFR
  • bepaling van de albumine/creatinine-ratio of de albumineconcentratie in de eerste ochtendurine.
 

Voorlichting:
Achtergronden ziekte, therapie en controlebeleid (zie 1.1.6)
Factoren die prognose bepalen
Streefwaarden glycaemische parameters, lipten en bloeddruk
Belang van een gezonde leefstijl (zie 1.1.8.a)
Medicatie: belang van medicatie

 

© 2019 Steunpunt KOEL