1.1.1. Opsporing

De huisarts en POH sporen actief op onder mensen met een verhoogd risicoprofiel door middel van een glucosebepaling.

Aanbevolen wordt het nuchtere bloedglucosegehalte te bepalen bij mensen met klachten en aandoeningen die het gevolg kunnen zijn van diabetes mellitus type 2 zoals:

 • Dorst
 • Polyurie
 • Vermagering
 • Pruritus vulvae op oudere leeftijd
 • Recidiverende urineweginfecties
 • Balanitis
 • Mono-neuropathie
 • Neurogene pijnen
 • Sensibiliteitsstoornissen

Driejaarlijks: nuchtere bloedglucosegehalte bepalen bij personen ouder dan 45 jaar en een van de volgende punten:

Deze groep kan geruiterd worden met DR: diabetes risicopatiënt

 • Familieanamnese (type 2 diabetes bij ouders, broers/zusters)
 • Hypertensie: jaarlijks protocol CVRM
 • Etnische belasting (Turks/Marokkaans of Surinaams). Bij Hindoestaanse afkomst wordt de grens van 35 jaar gesteld
 • Obesitas: Quetelet index > 27, middelomtrek > 88 cm vrouw, > 102 cm bij man
 • Zwangerschapsdiabetes in het verleden of vrouwen waarvan de kinderen een geboortegewicht hadden van meer dan 4000 gram
 • Bij MI bij ouders/broers/zusters elke 3 jaar laten bepalen
 • Vetstofwisselingsstoornissen
 • Manifeste hart- en vaatziekten

Vrouwen die zwangerschapsdiabetes doormaakten moeten gedurende de daaropvolgende vijf jaar jaarlijks opgeroepen worden voor een nuchtere glucosebepaling, daarna om de drie jaar.

© 2019 Steunpunt KOEL