1.1. De nieuwe diabetespatiënt

Bij het implementeren van het protocol in de huisartsenpraktijk wordt bepaald wat de tijdsduur en de inhoud is van de consulten zoals uitgevoerd worden door de huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige.

Dit wordt vastgelegd in praktijkprotocol werkafspraken DM2.

De tijdsduur van de consulten wordt bepaald door het contract wat de zorggroep heeft afgesloten met de zorgverzekeraar over de functionele bekostiging van de diabeteszorg.

De consulttijd bestaat uit 2/3 tijd voor spreekuurcontact en 1/3 tijd voor registratie (KIS/HIS/afspraak maken etc.).

De huisarts voert de consulten uit: diagnosestelling en risico-inventarisatie.

© 2019 Steunpunt KOEL