Inleiding

Het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 is al groot en zal nog toenemen. De eerste lijn is de aangewezen partij om zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2 te organiseren en te regisseren. Een multidisciplinaire, integrale en geprotocolleerde aanpak is daarbij essentieel.

Het Protocol Ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 is geschreven als regionaal protocol voor de Zorggroepen in de regio van KOEL. Zorggroepen die gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van KOEL ten aanzien van ketenzorg kunnen dit protocol gebruiken als basis voor hun integrale diabetes zorgprogramma. 

Het Protocol Ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 heeft de volgende doelstellingen:

  • In de overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en de zorggroep staat, dat de wijze van de te leveren zorg zoals omschreven in de diabetes DBC, is opgenomen in het integrale diabetes zorgprogramma van de zorggroep
  • Het  protocol is de richtlijn voor opsporing, diagnostiek, behandeling en begeleiding van de mens met diabetes mellitus type 2. Hiervoor hanteren we de richtlijnen van de  NDF- zorgstandaard en NHG–standaard diabetes mellitus type 2. Dit houdt in dat de huisarts, de praktijkondersteuner, de diabetesverpleegkundige, de diëtist en de podotherapeut werken volgens landelijk geldende richtlijnen en behandelafspraken.
  • De uitvoering van de van de zorg aan mensen met diabetes mellitus type 2 in de 1e lijn vindt plaats door een multidisciplinair behandelteam waarbij de huisarts de eindverantwoordelijke is voor deze zorg. Dit multidisciplinair behandelteam bestaat verder tenminste uit een praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, diëtist en podotherapeut. Het behandelteam wordt daarin ondersteund door andere ketenzorg partners als internisten, oogartsen, huisartsenlaboratoria, apotheken, optometristen e.a. In het protocol staat omschreven welke zorgverlener op welk moment in het zorgproces welke taken uitvoert.
  • Eenduidigheid naar alle ketenzorg partners (ook de ketenzorg partners in de 2e lijn) welke taken door wie uitgevoerd worden en hoe die taken uitgevoerd worden. Verder moet er eenduidigheid zijn in de verwijsafspraken tussen de verschillende ketenzorg partners.

In de toekomst zal meer aandacht uitgaan naar het individueel zorgplan en zelfmanagement van de patiënt, implementatie van deze processen vormt een onderdeel van het protocol. 

Jan Dirk Wolters,
Kaderhuisarts Diabetes KOEL

De protocolcommissie:
- Margaret van den Berg, praktijkondersteuner
- Carla van der Poel, diabetesverpleegkundige
- Jacqueline Lancel, diëtist
- Marijke Nieuwman, diëtist
- Joost van de Putte, huisarts
- Albert Klone, huisarts
- Trudy Schoenmaker, huisarts
- Ferdinand van der Does, huisarts en kaderarts diabetes
- Nino De Filippi, internist
- Simone Hartong, internist vasculair geneeskundige
- Saskia ten Have, internist endocrinoloog 

Versie: actualisering juli 2018 (partieel herzien t.o.v. de versie van 2013).

 

© 2021 Steunpunt KOEL