Bronvermelding

Literatuur:

 • Heine RJ, Tack CJ (red.). Handboek Diabetes Mellitus. Utrecht , 2004.
 • Holtrop R. Dichter bij diabetes. Een praktische handleiding. Houten, 2010.
 • Hoogenberg K, Willink MGJ. Het insuline formularium. Een praktische leidraad voor moderne  insulinetherapie. Houten, 2009.
 • Houweling ST, Kleefstra N, Verhoeven S, van Ballegooie E, Bilo HJG. Protocollaire Diabeteszorg. Mogelijkheden voor taakdelegatie. Stichting Langerhans, 2009.
 • Kleefstra N, van Hateren KJJ, Houweling ST, Verhoeven S, Kooy A, Goudswaard AN, Bilo HJG. Nieuwe bloedglucoseverlagende middelen bij type 2-diabetes, Ned Tijdsch Geneesk 2010.
 • Kooij A. Diabetes Mellitus. Diagnostiek, complicaties, behandeling. Houten, 2008.
 • Leeden MB van der. Consultancy cursus Diabetes Implementatie Traject. Mogelijk gemaakt met ondersteuning van Novo Nordisk farma BV, Alphen a/d Rijn.
 • Putten M van. Voeten en diabetes. Arnhem, 2002.
 • Rutten GEHM, Reenders K. Het diabetes mellitus formularium. Een praktische leidraad. Houten, 2009.
 • Verhoeven S, Houweling ST, Kleefstra N, van Ballegooie E. Insulinetherapie in de 1e lijn. Een gedetailleerde uitwerking gebaseerd op de NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2. Stichting langerhans. 2009.
 • Verhoeven S, Bilo HJG, van Hateren KJJ, Houweling ST, Kleefstra N, van Meeteren J. Diabeteszorg hoogbejaarden. Diabetes Soecialist 2009;31:Bijlage.

Bronnen:

NHG-standaarden:

 • M01. Diabetes mellitus type 2. Oktober 2013
 • M84. Cardiovasculair risicomanagement. Januari 2012.
 • M96. PreventieConsult module Cardiometabool Risico. Maart 2011.
 • M85. Stoppen met roken. Juli 2007.

LESA Diabetes mellitus. Juli 2006.

 LTA  Diabetes mellitus type 2. Januari 2012.

NHG Medisch inhoudelijke standpunten:

 • DPP-4 remmers en GLP-1 agonisten
 • Diabetesmiddelen rosiglitazon en pioglitazon

NHG-patientenbrieven mbt diabetes mellitus type 2

NDF-Zorgstandaard

NDF-richtlijnen:

 • Diabeteseducatie.
 • Diabetische neuropathie.
 • Diabetische nefropathie samenvatting en adviezen.
 • Diabetische retinopathie. Richtlijnen screening, diagnostiek en behandeling 2006.
 • Richtlijn Diabetes en Zwangerschap 2006.
 • Richtlijn Diabetische voet 2006.

EADV-richtlijnen

 • De uitvoering van zelfcontrole
 • Het toedienen van insuline met de insulinepen

CBR Diabetes mellitus en het rijbewijs. Maart 2009


Geraadpleegde internetsites: 

© 2021 Steunpunt KOEL