Diabetes mellitus type 2: Bijlagen

A. NHG-patientenbrieven (8)

B. NHG-richtlijnen diabetes mellitus (7)

C. NDF Zorgstandaard (5)

D. NDF/CBO-richtlijnen (6)

E. CBR: diabetes mellitus en het rijbewijs (1)

F. EADV-richtlijnen (3)

G. Insulinepennen (1)

H. Glucosemeters (1)

I. Internationale richtlijnen (2)

J. Diversen (4)

K. HAP-protocollen (1)

L. Stoppen met roken (1)

© 2021 Steunpunt KOEL